PİYASALAR

  • BIST 1001.5420.26%
  • ALTIN411.8080.35%
  • DOLAR7.5321.61%
  • EURO8.9770.54%
  • STERLİN10.409-0.36%
  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yazgan: "4/B'li personelin kadro sorunu artık çözülmelidir"
Yazgan: "4/B'li personelin kadro sorunu artık çözülmelidir"

Yazgan: "4/B'li personelin kadro sorunu artık çözülmelidir"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Yüksel, Abdullah Koyuncu, Halil Küçükdevlet ve Mustafa Kahraman ile birlikte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü ziyaret etti.

A+A-

Adalet Bakanlığı’nda görevli çalışanların sorunlarının iletildiği ziyarette konuşan Yazgan, “Hizmet kolumuzda yaşanan sorunların çözümünü, tüm çalışanların huzurlu ve çalışma barışı ortamında görevlerini yerine getirmesinde önemli bir faktör olarak görüyoruz. Güçlü devlet için güçlü memur hedefiyle çıktığımız yolda ilettiğimiz talepleri, çözüm önerilerimizle sonuçlandırmamız iş akışı ve devlet işleyişine büyük katkı sağlayacaktır.” dedi.

“4/B’Lİ PERSONELİN KADRO SORUNU ARTIK ÇÖZÜLMELİDİR”

4/B’li istihdam modelinin çağın gerisinde kaldığını vurgulayan Genel Başkan Yazgan, “Kamu istihdamında hizmet kolumuz başta olmak üzere alınan 4/B'li personel modeli artık miadını doldurmuş bir modeldir. Bugün güçlü devlet anlayışımıza, büyüyen ülke vizyonumuza uymamaktadır. Devletimiz tüm 4/B'li çalışanları kadroya alacak güçtedir. 4/B’li personelin kadro sorunu artık çözülmelidir. Bu sorunun çözümü tüm çalışanları mutlu edecektir.” şeklinde konuştu.

“YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILSIN”

Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılması gerektiğinin önemine dikkat çeken Genel Başkan Yazgan, “Yardımcı Hizmetler Sınıfı, 1960’ların modası geçmiş bir uygulaması olarak devam etmektedir. Bu sınıf artık güncelliğini yitirmiş ve talepleri karşılayamaz hale gelmiştir. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelden mesleki ve teknik öğrenime sahip olanlar “Teknik Hizmetler Sınıfına”, mesleki ve teknik öğrenime sahip olmayan personeller ise “Genel İdare Hizmetleri Sınıfına” geçirilmelidir. Böylelikle mağduriyetler giderilmiş ve sorunlar çözülmüş olacaktır.” dedi.

“YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE KURUM DIŞI YERİNE MEVCUT PERSONEL ATANSIN”

Yazı İşleri Müdürlüğü konusunda Yargı Reformu ile dışarıdan alım konusunda konuşan Yazgan, “Yargı reformunda yer verilmesi düşünülen Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna hukuk mezunlarının alınmaması, adliye personelinin Görevde Yükselme Sınavı ile alınmasına devam edilmesi gerekmektedir. Deneyimli personel ile iş yükü azalır ve yargıda yığılmanın önüne geçilir.” şeklinde konuştu.

Talep ve sorunları dinleyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büro Memur-Senin taleplerinin karşılanması adına gerekli teknik çalışmaların yapılacağını vurgulayarak Büro Memur-Sen heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL’E İLETİLEN TALEPLER;

1-Adalet hizmetleri sınıfı oluşturulması

 2-Adliyelerde nöbet bürosu kurulması

3-Sözleşmeli personelin kadroya alınması

4-Yargı reformunda yer verilmesi düşünülen Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna hukuk mezunlarının alınmaması, adliye personelinin görevde yükselme sınavı ile alınmasına devam edilmesi gerekmektedir.

5-İcra müdürlüklerinde görev yapan icra müdürü, müdür yardımcısı, icra kâtibi ve memurlara iş yoğunluğu sebebiyle ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma yaptırılması ile yapılan fiili fazla çalışmalar karşılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

6-2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmeli personelin, sözleşmesinin başladığı tarihten itibaren sekiz yıllık süresi dolduğu takdirde bir kademe verilmesini talep ediyoruz.

7-Adalet hizmetleri tazminatı nedeniyle Bakanlık merkez ve taşra personeli arasındaki ücret farkının giderilmesi ve adalet hizmetleri tazminat oranının artırılması

8-Adliyelerde mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi için sendika temsilcilerinin de bulunduğu kurul oluşturulması

9-Bakanlığımız merkez teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında görev yapan personele, harca tabi olmaksızın taşıma ruhsatlı silah verilmesi

10-Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel Genel İdari Hizmetler Sınıfına alınmalı

11-Kanundankaynaklı açık bir engel olmamakla birlikte yorum yapılmak suretiyle ceza infaz kurumu personeli kapsamında değerlendirilerek sendikal haklardan mahrum bırakılan Denetimli Serbestlik büro çalışanlarına sendikaya üye olabilme hakkı verilmeli

12-Koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, mübaşir ve memur kadrolarında çalışan personelin yeşil pasaport imkânından faydalanmasının sağlanması

13-Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının Bölge Adliye Mahkemesi bulunan illerde yapılması

14-İstanbul ilinde görev yapan adliye personeline AKBİL ücretinin tam abonman olarak ödenmesi

15-Bakanlık merkez teşkilatında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışan personele fazla mesai yapmaları halinde idari izin verilmesi

16-Adliyelerin idari işler, emanet vb. bürolarında zabıt kâtibi yerine memur unvanlı personelin görevlendirilmesi

17-İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük adliyelerde faaliyet gösteren icra müdürlüklerinin fiziki şartlarının ve personel sayılarının çalışılabilir hale getirilmesi, icra reisliği sisteminin kurulması

18- COVID-19 ile ilgili esnek çalışma konusunda komisyonlar arasında uygulama birliğinin sağlanması

19-Bakanlık merkez teşkilatında geçici olarak görev yapanların durumlarına uygun kadrolara atanması

20-Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden (Hakim evlerinden) mensup gibi indirimli olarak yararlanması

PERSONELİN ÖZLÜK HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLER

-Adalet hizmetleri sınıfının oluşturulması

-Şehit ve gazi yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi uyarınca yardımcı hizmetler sınıfından, genel idare hizmetleri sınıfına görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın atanmalı

-Koruma ve güvenlik görevlilerine 3 üncü dereceli kadro oluşturulmalı

-Adalet yüksekokulu mezunlarının sınavı kazanmaları durumunda uzlaştırmacı olarak atanmalarının sağlanması

-Adalet Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan personelin fazla mesaiye kalması halinde 8 saat karşılığında bir gün idari izin verilmeli

-Adalet Bakanlığı taşra teşkilatında zabıt katibi kadrosunda görev yapanlar için kariyer basamağı oluşturmak amacıyla uzman katip unvanı oluşturulmalı

PERSONELİN MALİ HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLER

-Adalet çalışanlarının mali hakları iyileştirilmeli

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 17 nci maddesiyle sağlanan ücret karşılığı fazla çalışma imkanından unvan, statü, merkez ve taşra teşkilatı ayrımı yapılmaksızın tüm personelin yararlandırılması ve fiilen fazla çalışan personelin tespit edilerek ücretlendirilmesi usulüne çevrilmesi

-Maaşlarda matrahın yükselmesi nedeniyle erken vergi dilimine girilmesi durumunun düzeltilmesi

-Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan teknisyenlerden hizmet binaları dışında (arazi, şantiye, inşaat vs.) çalışmak şartıyla arazi tazminatı ödenmeli

-Sözleşmeli olarak istihdam edilen mübaşirlerin ek ödeme oranlarının, “Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar” eki cetvelin 17 nci sırasından 13 üncü sırasına yükseltilmeli

PERSONELİN SOSYAL HAKLARINA İLİŞKİN TALEPLER

-Denetimli serbestlik şube müdürlüklerinde çalışan personelin sendikalara üye olmalarının sağlanması

-TOKİ ile anlaşma yapılarak adalet çalışanlarının konut sahibi olmalarının sağlanması

-Bakanlık merkez teşkilatında görevli personelin 0-6 yaş grubu çocukları için kreş açılmalı

PERSONELE YÖNELİK DİĞER KONULARA İLİŞKİN TALEPLER

-2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi kapsamındaki personelin komisyon içi görevlendirmelerinde belirli kriterlerin getirilmesi ve sendika temsilcilerinin komisyonlarda görevlendirilmesi

-Bakanlığımız merkez teşkilatında görev yapan tüm personele (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) moral ve motivasyonlarını artırmak için eğitim verilmeli

-Adalet Komisyonlarının görevlerinin azaltılması, verilen görevlerin Bakanlık merkez teşkilatının gözetim ve denetimine açık hale getirilmesinin sağlanması

İCRA İŞLERİ PERSONELİNE YÖNELİK TALEPLER

-İcralardaki haciz yolu olarak yatırılan harcın yarısının icralarda görev yapan personele ödenmesi

-İcra dairelerinde avukatlar tarafından sorgu talebinin iş yoğunluğunu artırması nedeniyle her sorgunun ücrete tabi tutularak personele dağıtılmak üzere bir havuzun oluşturulması

-İcra katiplerinin havuz tayinlerinin yapılabilmesi için gerekli çalışmanın başlatılması

-İcra müdürlüklerinde görev yapan icra müdürü, müdür yardımcısı, icra katibi ve memurlara iş yoğunluğu sebebiyle Kanunda belirtilen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmeli

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINDA TALEPLER

-Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan şoförlerin görevde yükselme sınavına (şeflik) girmelerine imkan sağlanması ve mazereti olanların taşra teşkilatına atanma taleplerinin değerlendirilmesi

-Adalet Bakanlığı merkez atamalı taşra teşkilatında görev yapan bilgi işlem ve adli sicil şeflerinin görevde yükselme sınavlarına katılmalarına yönelik sorunların çözülmesi

-Rotasyona tabi tutulacak personele ilişkin düzenleme yapılması

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.