PİYASALAR

  • BIST 1003.5660.35%
  • ALTIN1021.717-0.12%
  • DOLAR18.5810%
  • EURO18.1960%
  • STERLİN20.8190.03%
  1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. “Sıfır Atık Projesi“ nasıl uygulanıyor?
“Sıfır Atık Projesi“ nasıl uygulanıyor?

“Sıfır Atık Projesi“ nasıl uygulanıyor?

Çevremizin büyük sorunlarından biri olan atıkla mücadele için kurulan “Sıfır Atık Projesi“ adlı çalışma tüm Türkiye’de büyük bir hızla sürüyor. Bu kapsamda pilot il seçilen Denizli’de yapılan çalışmalar hakkında Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy’dan bilgi aldık.

A+A-

Cumhurbaşkanı’mızın eşi Sn. Emine Erdoğan önderliğinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yönetiminde başlatmış olduğu “Sıfır Atık Projesi“ projesi kapsamında Denizli ili pilot il seçildi. Bu kapsamda Denizli’de ne gibi çalışmalar yapıldığını ve ildeki diğer faaliyetler hakkında Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy ile röportaj gerçekleştirdik. Yenikapı Haber’den N. Asuman Özer’in sorularını cevaplayan Büyüksoy çarpıcı bilgiler verdi.


Sayın Müdürüm 11 haziran 2014 tarihinde bakanlık görevlendirmesiyle başladığınız Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 27 mart 2018 tarihili resmi gazetede yayımlanan kararname ile atandınız biraz kendinizi tanıtır mısınız ?


1969 erzurum doğumluyum ilkokul ve lise tahsilimi erzurumda tamamladım. Lisans eğitimimi samsun 19 mayıs üniversitesinde çevre mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimimi erzurum atatürk üniversitesinde tamamladım. Çalışma hayatıma 1990 yılında başladım çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştım. Son olarak denizli çevre ve şehircilik il müdürü olarak kamu hizmeti görevime devam etmekteyim.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görev vizyon ve misyonu ile ilgili bilgi verir misiniz?

Çevre ve şehircilik bakanlığı; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair mevzuatı hazırlamak, uygulamaları denetlemek, dönüşüm çalışmalarını yapmak, mesleki hizmetlerin gelişmesini sağlamak, çevre kirliliğini önlemek ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlamak üzere, 04.07.2011 tarihli ve 27984 sayılı resmî gazete’de yayımlanan 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile kurulmuştur. 
Vizyonumuz
Yaşanabilir çevre ve marka şehirler.
Misyonumuz
Hayat kalitesi yüksek şehirler ve sürdürülebilir çevreyi temin etmek üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak.
Kalite politikamız 
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri kapsamında çevreyi korumak ve yaşam kalitesi yüksek mekanlar oluşturmak; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair yönetim planları hazırlayarak uygulamaları izlemek ve denetlemek, kalite yönetim sistemi standardının şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmek, yasal şartlar doğrultusunda hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak memnuniyetlerini arttırmaktır.


Denizli il müdürlüğünüz hangi şubelerle hizmet vermektedir ?


Müdürlüğümüzde 2 müdür yardımcımıza bağlı 10 şube ve direk müdürlüğe bağlı 2 birimle hizmet vermekteyiz. Direk il müdürüne sivil savunma birimi  ve kalite yönetim birimi bağlıdır. Şubelerimiz ise sırasıyla ; bilgi teknolojileri ve insan kaynakları şube müdürlüğü, proje şube müdürlüğü,yapım şube müdürlüğü,yapı denetimi şube müdürlüğü,yapı malzemeleri şube müdürlüğü, alt yapı ve kentsel dönüşüm şube müdürlüğü, çed ve çevre izinlerinden sorumlu şube müdürlüğü,çevre yönetimi ve denetimi şube müdürlüğü,tabiat varlıkları koruma şube müdürlüğü,imar ve planlama şube müdürlüğü’dür.

İl müdürlüğünüz hizmet binası personel ve araç durumu hakkında da bilgi verir misiniz?


İl müdürlüğümüz hizmet binası 26.480 m²’lik alan üzerinde; 1929 m2 olup  295 m2´de misafirhane,70 ve 97m2´de  arşiv, 140 m2´de laboratuvar, 90 m2´de ise seminer salonu bulunmaktadır. 144 personelimiz olup 95 teknik personel 50 idari personel ve işçi bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde hizmet aracı olarak 11 adet araç bulunmaktadır.  Müdürlüğümüzce kontrollüğü yapılan binaların 3 boyutlu maketlerinin çıkarılması için 3 d yazıcı alımı yapılmıştır.


Cumhurbaşkanı’mızın eşi Sn. Emine Erdoğan önderliğinde , Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yönetiminde başlatmış olduğu “Sıfır Atık Projesi“ projesi kapsamında Denizli ili pilot il seçildi, bu konu hakkında düşüncelerinizi ve proje kapsamında ilinizde yapmış olduğunuz çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 


“Sıfır Atık Projesi“ Projesi Denizli İlimiz pilot il seçilmiş olup, 09 Mart 2018 tarihinde Bakanlık Yetkilileri ve çok kapsamlı bir katılımla proje tanıtım semineri gerçekleştirilmiştir, 08.05.2018 tarihinde il müdürlüğümüzde 09 Mayıs 2018 tarihinde ise kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber sıfır atık kapsamına giren tüm işletmelerde  Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Uygulanması ve İzlenmesi Konulu Seminer düzenlendi. Ayrıca il müdürlüğümüzde “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalar tamamlanmıştır.

 

sifir-atik.jpg

Yapım işlerinden sorumlu şube müdürlüğünüz tarafından bugüne kadar yapılan faaliyetler nelerdir?


İlimizde bulunan kamu yapılarının büyük bir çoğunluğu ihale ve kontrollük hizmetleri yeni bina bakım onarım tadilat ve güçlendirme işlemleri il müdürlüğümüz yapım şube müdürlüğümüz personelince yapılmaktadır.bunları kısaca belirtmek gerekirse genel bütçe işlerinden 2014-2018 yılları arasında 38 kamu binası 209 adet diğer kurumların yapım işleri 31 adet hayırsever katkısıyla yapılan yapım işleri 109 adet adet camii inşaatı hizmeti 162 adet tarımsal ve hayvancılık yapıları yine il bazında 2014-2018 kamu binalarında 562 adet yaklaşık maliyet 246 adet de teminine esas yaklaşık maliyet hesaplanmıştır. 5543 sayılı iskan kanunu çerçevesinde ise 446 parsel arsa üretilmiş 197 hak sahibi belirlenmiş 40 adet de iskan konutu tamamlanmıştır. Bugüne kadar tamamlanan hizmet binaları .

Baklan ilçe emniyet   hizmet binası  yapım işi   2015 – 2016 
işkur hizmet binası 2014 – 2016 
Tuik hizmet binası 2015 – 2016 
Tapu kadastro hizmet binası 2015 – 2016 
Aile sos.pol.hizmet binası 2015 – 2016 


Proje işlerinden sorumlu şube müdürlüğpünüz tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz ? 
2014- 2018 yılları arasında il müdürlüğümüz proje şube müdürlüğü tarafından 49 bina projesi 71 adet de tadilat projesi çizimi yapılmıştır. Ayrıca güney ege kalkınma ajansı’ndan alınan teknik destekle tüm müdürlük personeline - bilgisayar destekli tasarım programları olan netcad 6.0 -autocad -3d max(3 boyutlu çizim ve modelleme programı) 
-xsteel ile ilgili eğitim müdürlüğümüz teknik personellerine teknik destek faaliyet programı kapsamında eğitim verilmiş ve  katılımcılara sertifika dağıtılmıştır.


Altyapı ve kentsel dönüşüm şubeniz hakkında bilgi verir misiniz ? 

2013-2018 yılları arasında toplamda 2642 binanın riskli olduğu tespit edilmiş 4313 konut, 661 iş yeri bunların 2304 tanesi yıktırılmış 2503 hak sahibine kira yardımı yardım yapılmış ilimizde büyükşehir belediyesi tarafından tabakhane dediğimiz 6 hektarlık alan riskli riskli alan olarak ilan edilerek çalışmalara başlanmıştır.

İl müdürlüğünüz yapı denetim şubeniz tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi  verir misiniz? 

İlimizde bulunan 15 yapı denetim firmalarının bürolarına 2014-2018 yılları arasında 119 büro denetimi yapılmıştır, 383 defa şantiye denetimi yapılmıştır yine bu süreç içerisinde yapı denetim firmalarına 80 adet cezai işlem uygulanmış 127 kez şikayet denetimi yapılmış 1222 adet geçici ustalık belgesi verilmiş 2050 adet de müteahhitlik yetki belgesi numarası verilmiştir.

Yapı malzemeleri şube müdürlüğünüz tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz ?

2014-2018 yılları arasında denizli ilimizde yapı malzemeleri üreticilerine toplam  1184 denetim yapılmış 37 defa cezai işlem uygulanmıştır.

İmar ve planlama şubenizin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz? 


İmar ve planlama şube müdürlüğümüz tarafından 2014-2018 yılları arasında 1611 adet kurum görüşü verilmiş 1584 adet imar planı incelenmiş 212 adet jeolojik ve jeoteknik etüt raporu onaylanmıştır.

Tabiat Varlıkları ve Koruma Şube Müdürlüğünüz tarafından yapılmış olan faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz ?


Bu şube müdürlüğümüz denizli ilimizin yanı sıra aydın ilinden de sorumlu olup denizli’de bulunan 15 , aydın’da bulunan 8 doğal sit alanıyla ilgili çalışmalar yapmıştır.


2014-2018 yılları içerisinde 372 adet denetim yapılmış , 277 adet rapor incelenmiş 36 imar planı incelenmiş 93 proje incelenmiş 557 adet kurum görüşü verilmiş 572 adet tescil dışı alan incelenmiş 78 adet şikayet değerlendirilmiştir.

Çevresel etki değerlendirme ve çevre izinleri şube müdürlüğü şubenizin yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz ?


2014-2018 yılları arasında 30 adet çed olumlu görüşü verilmiş 297 adet çed gerekli değildir belgesi verilmiştir.243 işletmeye de çevre izin ve lisans belgesi verilmiştir. Bunun yanı sıra 17 egzoz ölçüm istasyonu denetlemeleri yapılmış yine 404 güneş enerji santraline de uygun görüş verilmiştir.


Çevre yönetimi ve denetimi şube müdürlüğünüz tarfından yapılmış olan faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz ?

Çed şube müdürlüğümüz tarafından il bazında 2012-2018 yılları arasında 3823 denetim yapılmış 141 firmaya 3.235,433,12 tl idari yaptırım uygulanmıştır.2 olan hava kalite izleme istasyonu 6’ya çıkarılarak sadece ısınmadan kaynaklanan kirlilik yanında egzoz gazından kaynaklanan kirlilik ve sanayiden kaynaklanan kirlilik ölçümleri de yapılmaya başlanmıştır.2015 yılında 34 olan atık su arıtma tesisi sayısı 2018 yılında 131’e yükselmiştir. Çevre kirliliğini önleme fonunda belediyelerimize toplam 2.345.332 tl yardım yapılmış olup atık su arıtma tesisi enerji teşvikinden faydalanan 12 firmaya toplam 4.476.738 tl enerji teşviği geri ödemesi yapılmıştır. İlimizde 2014-2017 yılları arsındaki atıkların yıllara göre seyirleri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir. Çevre izni ve lisansa sahip firmaların yıllara göre toplam atık miktarlarında artış görülmektedir.


Denizli il müdürlüğümüzün tüm bu faaliyetleri dışında yapmış olduğu  faaliyetleri sırasıyla:


1-    İlimizdeki 5-8 yaş grubu öğrencilerin çevre konusunda bilgilendirilmesi için il milli eğitim müdürlüğü ile yapılacak olan ortak çalışma sonucu haftanın belirlenen günlerinde öğrencilere çevre bilgisini geliştirici eğitimler verilmesi için müdürlüğümüz bünyesinde atıl  vaziyetteki bir bina düzenlenerek çevre eğitim merkezi (çem) kurulmuştur.


2-    1 yıllık süreç içinde toplam 1400 öğrenciye çevre eğitimi verildi. Çevre eğitiminde öğrencilere geri dönüşüm teşvikini kazandırmak için geri dönüşüm notluk ve kırtasiye dağıtılmıştır. 


3 - ilimizde çok sık olarak yapılan sokak düğünleri, mevlit gibi organizasyonlarda sık sık şikayete sebep olan aşırı ses yüksekliğinin önlenmesi için, söz konusu organizasyonu yapan kişi ve kurumlara ses cihazlarında kullanılmak üzere sınır değer olan 85 dbell sınırının il müdürlüğümüzce mühürlenip sabitlendikten sonra kullanılan ses düzeyi sabitleyici cihazların kullandırılmasına başlanmış, olup bu konudaki şikayetler azaltılmıştır.


4- japonya’da shimizu teknoloji enstitüsü, obayashi araştırma enstitüsü, taisei teknik araştırma enstitüsü il müdürlüğümüz 5 çevre mühendisi personel tarafından ziyaret edilerek, deprem ve tsunami felaketlerine karşı alınmış olan önlemler ve yapımı devan eden çalışmalar ile büyük felaketten sonra ortaya çıkan inşaat/yıkıntı atıklarının ve oluşan diğer atıkların toplama, ayrıştırılma, geri kazanma ve bertaraf yöntemleri ile ilgili japonya’daki uygulamalar hakkında bilgi alındı. 

Denizli il müdürlüğümüzce yapılması planlanan faaliyetlerimiz ise şöyeldir:

1- ilimizdeki arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurları ile sanayi tesislerinden çıkan kül ve cüruflarla ilgili olarak   ilimizde faaliyet gösteren denizli çimento fabrikasında arıtma tesislerinde oluşan çamurların ve sanayi tesislerinde oluşan cüruflar alternatif hammadde ve ilave yakıt olarak kullanılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Arıtma çamurları solar kurutma ve atık hazırlama tesisinde ön işlemden geçirilerek ek yakıt olarak kullanılacaktır. Ayrıca söz konusu atıkların alternatif ham madde olarak kullanılması ile ilgili bakanlığımız uygun görüşleri de alınmış olup proje arıtma çamurlarından kaynaklanan çevresel kirliliğin önlenmesi açısından önem arz etmektedir.  

2- ilimizde özellikle havzalar üzerinde zaman zaman balık ölmelerine sebep olan tarım ilaçları kutuları ile ilgili olarak gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğü ile birlikte başlatılan proje kapsamında; projede 12 ilçede 60 noktada oluşturulacak atık toplama noktalarında pestisit ambalaj atıklarının toplanacak olup, toplama kutularına atılmadan önce uluslararası kuruluşların önerdiği üçlü yıkama yönteminin (üçy) çiftçiler tarafından uygulanmasının sağlanacağı belirtilmiştir. Bu kapsamda çiftçiler tarafından alınan pestisit ilaçları su alım merkezlerinde bulunan ilaçlama deposuna boşaltılarak (su ile seyreltme sağlanması gerektiğinden) çiftçi traktöründe bulunan ilaçlama makinasına aktarımı yapıldıktan sonra kullanımı sağlanacaktır. Boşalan pestisit ambalajları da üçlü yıkama yapılarak (üç kez su ile çalkalandıktan sonra) toplama konteynırına bırakılacağı belirtilmiştir. 

 

 

N. Asuman Özer / Yenikapı Haber.com

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.