PİYASALAR

  • BIST 1001.5420.26%
  • ALTIN412.0360.4%
  • DOLAR7.5321.61%
  • EURO8.9770.54%
  • STERLİN10.436-0.1%
  1. HABERLER

  2. GENEL

  3. Bakanlık belediyeye verdiği görüşle hulle atamaları onayladı
Bakanlık belediyeye verdiği görüşle hulle atamaları onayladı

Bakanlık belediyeye verdiği görüşle hulle atamaları onayladı

Belediye başkan yardımcısı kadrosunda yedi ay görev yaptıktan sonra şef kadrosuna atanan personelin daha sonra sınavsız olarak boş bulunan müdür kadrosuna atanmasına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı vermiş olduğu görüşle onay verdi. Yönetmelik değişikliği de hulle atamaya engel olamadı, sadece süreyi uzattı. Sayıştay Başkanlığı bu tür atamaları eleştiri konusu yapmıştı.

A+A-

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı : 83683335-929-E.159144 27/07/2020

Konu : Müdür Kadrosuna Atama

……… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi : ……… tarihli ve ……… sayılı yazınız.

Belediyenizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi belediye başkan yardımcısı kadrosunda yedi ay görev yaptıktan sonra şef kadrosuna atanan personelin boş bulunan müdür kadrolarından birine atanmasına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde; “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 02.07.2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 7 nci maddesinde; “(1) 5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan unvanlara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Müdür ve şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Son müracaat tarihi itibarıyla, koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi, hukuk müşaviri, çözümleyici, uzman, sivil savunma uzmanı, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru ile eğitmen kadrolarında veya en az önlisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde veya ortaöğrenim
düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az altı yıl çalışmış olmak,…” hükmü ile,
Aynı Yönetmeliğin, Hizmet grupları arasında geçişler başlıklı 19 uncu maddesi birinci fıkrasının (c) bendinde; “Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddede yer alan yönetim hizmetleri grubu, araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu ve hukuk hizmetleri grubunda gösterilen kadrolar ile unvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler…” hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan, yerel yönetimlerin norm kadro esaslarını düzenleyen Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan, (I) sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde belediye başkan yardımcısı kadrosu 1 inci derece olarak belirlenmiş olup, bu kadrolara atanacakların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde yer alan şartları taşıması gerekmektedir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; mevzuata uygun olarak belediye başkan yardımcısı kadrosuna atanan ve bu kadroda en az altı ay süreyle görev yapanların, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre yönetim hizmetleri grubunda bulunan “müdür ve şube müdürü” kadrolarına
atanabilecekleri, dolayısıyla yedi ay süreyle belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yaptıktan sonra şef kadrosuna atanan personelin Yönetmelikte müdür kadrosu için belirlenen alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşıması kaydıyla belediyenizde boş bulunan müdür kadrolarından birine atanabileceği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Bakan a.
Genel Müdür

 

Kaynak: SGK Rehberi

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.